Fysiotherapie Penning & Jaeqx | Praktische informatie

De praktijk

Praktijk voor Fysiotherapie
Penning & Jaeqx

Copernicuslaan 25
3204 CH Spijkenisse
Telefoon 0181 623 351
E-mail info@fysiotherapie-penning-jaeqx.nl

Behandelingsuren
maandag t/m donderdag 8.00 – 19.00
vrijdag 7.30 – 17.00

Kantooruren
maandag t/m donderdag 8.00 – 17.00
vrijdag 8.00 – 14.00

Afspraak maken?

U kunt ons telefonisch bereiken tijdens kantooruren op nummer 0181 623 351.

Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut direct zelf telefonisch te spreken. U kunt uw telefoonnummer achterlaten en wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Verandering van afspraken

Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen, liefst in de ochtend. Indien u verhinderd bent dient u tenminste 24 uur vantevoren de afspraak af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Fysio aan huis

Fysiotherapie Penning en Jaeqx biedt de mogelijkheid om u thuis te behandelen. Voor clienten welke niet of nauwelijks zelfstandig naar de fysiotherapie kunnen komen kan dit een uitkomst zijn. U kunt daarbij ook denken aan behandeling na een orthopedische operatie, bijvoorbeeld een ‘nieuwe’ heup of ‘nieuwe’ knie.

Voor nadere informatie of een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
Let op: fysiotherapie aan huis wordt door de zorgverzekeraar mogelijk alleen vergoed als u een verwijzing heeft van de huisarts of van een medisch-specialist.

Vrije keuze therapeut

U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat ieder van ons zijn/haar eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bijvoorbeeld manuele therapie, kaakfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie of handtherapie.

Onze specialisaties

Naast de traditionele fysiotherapie hebben wij de volgende specialisaties in huis:

Manuele therapie

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Het is een behandeling die met name functieherstel van alle gewrichten, maar vooral die van de wervelkolom tot doel heeft. De behandeling bestaat naast mobilisatie en manipulatie van gewrichten tevens uit het geven van instructies en adviezen. Men kan een manueeltherapeut onder andere consulteren vanwege nekklachten of lagerugpijn, maar ook voor zenuwpijnen, veroorzaakt door disfunctioneren van de rug.

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in het gebied van het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem. Dit kunnen zowel mannen en vrouwen als kinderen zijn. Veel klachten zijn te verhelpen, maar mensen hebben vaak moeite om met deze klachten bij een zorgverlener aan te kloppen. Schaamte speelt daarbij een rol. Als ze over die schaamte heen stappen, blijkt het leven weer veel prettiger te worden.

De bekkenbodem is een spierlaag onderin het bekken die de blaas met de urinebuis, de baarmoeder met de vagina en de endeldarm ondersteunt. Die bekkenbodemspieren zorgen ervoor dat urine, winden en ontlasting losgelaten of opgehouden kunnen worden. De spieren dragen bij aan de stabiliteit van het bekken. Ook hebben ze een functie bij seksualiteit. Functioneren de bekkenbodemspieren niet goed, dan kan dat tot problemen op deze gebieden leiden. Pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem of bij het stuitje of schaambeen komen hierbij ook voor. Lage-rug- en bekkenpijn kunnen ook veroorzaakt worden door niet goed functionerende bekken- en bekkenbodemspieren.

Disfunctioneren wil zeggen ‘niet werken zoals het hoort’. Dit kan met betrekking van de bekkenbodem betekenen dat het gaat om een tekort aan spierkracht, een onvoldoende bestuurbaarheid van de bekkenbodemspieren of een teveel aan spierspanning in de bekkenbodem. Omdat het functioneren van de bekkenbodemspieren van invloed is op het functioneren van blaas, endeldarm en ook seksuele functies, kan een en ander leiden tot verschillende klachten zoals:
• Ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
• Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten oftewel moeite met ophouden van plas, windjes of ontlasting;
• Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting en moeite met uitplassen;
• Verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
• Pijn in de onderbuik, onderrug, lies, rond de anus of de geslachtsdelen;
• Pijn bij het vrijen en erectiestoornissen als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
• Begeleiding bij operaties in de onderbuik;
• Bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling;
• Begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling.

De bekkenfysiotherapeut helpt u bij het leren herkennen, trainen en ontspannen van de spieren rondom het bekken. Daarbij wordt soms gebruikgemaakt van speciale apparatuur. Die apparatuur meet de activiteit van de bekkenbodemspieren en maakt die voor u inzichtelijk.

De bekkenfysiotherapeut adviseert u zonodig over houding, belasting, toiletgedrag, drink- en eetgedrag en ondersteunende hulpmiddelen zoals een bekkenband. Ook met vragen op seksueel terrein kunt u bij de bekkenfysiotherapeut terecht. Deze is bevoegd en deskundig om bij mannen en vrouwen inwendig onderzoek te doen.

De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling over het algemeen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering. De behandeling van urineverlies wordt vergoed uit de basisverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars is daarvoor een verwijzing van een arts of specialist naar de bekkenfysiotherapeut nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico.

Orofaciale fysiotherapie

Orofaciale fysiotherapie (kaak)

Orofaciale fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De orofaciaal fysiotherapeut is een specialist die u helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Deze fysiotherapeut wordt hierom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut. Er is veelal een nauwe samenwerking met de huisarts, KNO-arts, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, tandartsgnatoloog of een ander medisch specialist.
De orofaciaal fysiotherapeut is uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuwaandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek. De orofaciaal fysiotherapeut is dus de deskundige bij uitstek die u kan adviseren en begeleiden bij pijn en functieproblemen in het hoofd, het aangezicht en de halsregio.

U kunt rechtstreeks naar een orofaciaal fysiotherapeut gaan, zonder verwijsbrief. Met onderstaande klachten kunt u bij de orofaciaal fysiotherapeut terecht:

• Kaakklachten, te denken aan beperkte mondopening of moeite bij de mond sluiten;
• Klemmen van de kaak en tandenknarsen;
• Pijn in het gelaat, kaak of hoofd;
• Aangezichtsverlammingen (mimetherapie);
• Hoofdpijnklachten;
• Gevolgen van ongelukken en botbreuken, kanker, reuma en andere ziektebeelden met klachten in het hoofd-halsgebied;
• Klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren.

Voor vergoeding van de behandeling(en) gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere fysiotherapie. De therapie wordt betaald vanuit de aanvullende verzekering, tenzij anders aangegeven in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Oedeemfysiotherapie

Oedeemfysiotherapie

De oedeemtherapeut verleent zorg aan patiënten met ziektebeelden die betrekking hebben op en/of hun oorzaak vinden in afwijkingen, beschadigingen of ziekten in het lymf- en/of bloedcirculatiesysteem. Te denken valt aan oedeem na een operatie (bijvoorbeeld na borstamputatie) of vocht in de benen bij vaatproblematiek. Middels verschillende interventies, zoals manuele lymfdrainage en bandageren, kan de oedeemtherapeut het oedeem in volume of de hardheid doen afnemen/verminderen.

Handfysiotherapie

Handtherapie

Een handfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich door uitgebreide nascholing heeft gespecialiseerd in de behandeling van vingers, hand, pols en arm. Ze zijn op de hoogte van de anatomie van de hand en van de verschillende letsels en aandoeningen.

Handtherapie is bedoeld voor diverse klachten, zoals breuken van onderarm, pols en vingers, pees- en zenuwletsels, slijtage (bijvoorbeeld CMC1- of duimartrose), carpaal tunnel syndroom, triggerfinger of ziekte van Dupuytren.

Een handtherapeut zal door gerichte oefentherapie en (huis)oefeningen proberen het uitvoeren van de dagelijkse handelingen te verbeteren.

De (eerste) afspraak

Directe Toegang Fysio (DTF)

Binnen onze praktijk bestaat er de mogelijkheid om zonder verwijzing van de huisarts behandeld te worden. Wanneer u klachten heeft waarvan u denkt dat wij u mogelijk kunnen helpen, kunt u ook direct een afspraak met ons maken. Wij zijn extra geschoold voor de ‘directe toegankelijkheid fysiotherapie’. Dit is een voorwaarde voor een fysiotherapeut om ‘direct toegankelijk’ te mogen zijn.

Degene waarmee u een afspraak maakt, zal bij het eerste bezoek een korte intake houden, zoals u ook gewend bent van uw huisarts. Aan de hand hiervan neemt een van ons u in behandeling of zal u het advies geven alsnog uw huisarts te bezoeken, omdat de klacht niet (direct) met behulp van fysiotherapie verholpen kan worden.

Het eerste consult

U heeft een afspraak gemaakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk een behandeling. Tijdens het eerste consult zal de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 20 à 30 minuten in beslag nemen. Bij bekkenfysiotherapeutische klachten zal dit ongeveer 30 à 40 minuten zijn. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden.

Meenemen

Graag uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen bij het eerste bezoek.

En neemt u bij iedere afspraak/behandeling een handdoek mee? Graag!

Verzekeringen en betalingen

Vergoedingen

Fysiotherapie zit niet altijd in het basispakket, bij een chronische indicatie vanaf de 21e behandeling wel. Als u aanvullend verzekerd bent wordt altijd een aantal behandelingen vergoed, afhankelijk van uw pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden.

Betalingen

Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft, of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is, of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.

Wanbetaling

Indien de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur niet betaald heeft, of de bank/giromachtiging oninbaar blijkt, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Fysiotherapie Penning & Jaeqx incassomaatregelingen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt.

Wettelijke zaken

KNGF

Praktijk voor Fysiotherapie Penning & Jaeqx is aangesloten bij de KNGF en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging.

Wet op de Persoonsgegevens

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Fysiotherapie Penning & Jaeqx gaan zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens om en houden zich hierbij aan de wettelijke regels.

Klachtenregeling

Praktijk voor Fysiotherapie Penning & Jaeqx is aangesloten bij het KNGF en alle fysiotherapeuten zijn als registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.

Wij proberen u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken.